Privacy Statement

Hoe gaat Stichting BeeldBepalend om met gegevens en informatie?

Op de website Stichting BeeldBepalend worden persoonsgegevens verwerkt door middel van het contactformulier. We hechten veel waarde aan privacy en gaan daar zorgvuldig mee om. Hieronder beschrijven we hoe we omgaan met de gegevens op deze site en hoe we vormgeven aan de inhoud.

Nederlands recht

Op dit Privacy Statement en het gebruik van deze website is het Nederlands recht van toepassing. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met de toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving. Op het gebied van privacy geldt vooral de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactformulier Stichting BeeldBepalend

De gegevens die op het contactformulier van Stichting BeeldBepalend worden ingevuld (naam, e-mail, onderwerp en het bericht), worden alleen gebruikt om jouw bericht te kunnen beantwoorden.

Verzamelen van gegevens

Vanuit Stichting BeeldBepalend worden geen online gegevens verzameld. Het spreekt voor zich dat we nooit gegevens verkopen aan derden.

Cookies

Op deze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een browser worden opgeslagen op jouw computer. Stichting BeeldBepalend gebruikt cookies om jouw voorkeuren te bewaren. Het is technisch onmogelijk om deze functie aan te bieden zonder deze cookies.

Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, is de informatie die door middel van cookies wordt verzameld algemeen en anoniem. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de opties van de browser aan te passen zodat cookies worden geweigerd. Dit kan echter invloed hebben op de werking van Stichting BeeldBepalend site.

Veranderingen in het privacy- en cookiebeleid

Het kan noodzakelijk zijn om dit Privacy Statement te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct zichtbaar zijn op deze pagina. Het is aan te raden om regelmatig de informatie op deze pagina te lezen. Op die manier blijf je op de hoogte.

Contact