Over ons

Anbi status
Stichting BeeldBepalend is met ingang van 1-1-2014 door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen.

RSIN: 851001282
Kvk: 53749065

BESTUUR
Het bestuur van stichting BeeldBepalend bestaat uit:
Like Veeman (Voorzitter)
Camilla Spadari (Secretaris)
René de Boer (Penningmeester)