Kunstberg

Kunstberg

Kinderen in een ziekenhuis maken veel mee. Hoewel het voor hen belangrijk is om nieuwe dingen te ontdekken en te leren, hebben zij door hun opname minder mogelijkheden om dezelfde activiteiten te ondernemen als hun leeftijdsgenoten. Kunstberg wil exposities naar deze kinderen toebrengen door middel van een rijdende tentoonstelling. Een medewerker van het ziekenhuis rijdt met een speciaal ontworpen kunstkar langs de kamers en bedden. Hierdoor is het mogelijk om de kunst van dichtbij te ervaren.

Kunstberg wil het voor kinderen in ziekenhuizen mogelijk maken om even de ziekenhuiswereld te kunnen vergeten. Naast het bieden van een ontspanningsmoment, wordt ook de educatieve kant van kunst onder de aandacht gebracht. Het doel is dat de kinderen in staat worden gesteld om hun kijk op de wereld te verbreden en dat ze zich op hun gemak voelen.

Voor dit bijzondere project heeft Stichting BeeldBepalend samenwerking gezocht met Academie Minerva en het Martini Ziekenhuis Groningen.

KUNSTKAR

Voor Kunstberg wordt er een mobiele kunstpresentatie ontwikkeld: een kunstkar. Hiervoor gaan twee stagiaires de inhoud ontwikkelen in samenwerking met het Martini Ziekenhuis Groningen. In het kort is het idee om kunst te brengen naar kinderen, die opgenomen zijn in een ziekenhuis. Dit project sluit goed aan bij de doelstelling van het Martini Ziekenhuis: patiënten laten ervaren dat ze – ondanks hun ziekte – deel blijven uitmaken van de maatschappij. Dat is o.a. mogelijk door middel van kunst.

Even voorstellen: Myrthe Denkers & Peter van der Weele

"De kunstkar brengt de kunst daadwerkelijk naar de kinderen toe. Voor de inhoud daarvan is door Stichting BeeldBepalend contact gezocht met Academie Minerva, waar wij studeren aan de verkorte docentenopleiding. Zo zijn wij bij dit project betrokken geraakt. Allebei hebben wij een opleiding en achtergrond in de kunst. Myrthe als illustrator en Peter als kunstschilder. Met deze opleiding willen wij binnen twee jaar jaar een eerstegraads lesbevoegdheid halen.

Een onderzoeksstage en het ontwikkelen van een beroepsproduct, maken deel uit van ons afstuderen. Wij zullen deze stage doen voor Kunstberg en voor de kunstkar (educatieve) inhoud ontwikkelen. Hierbij is het de bedoeling dat we aan de slag gaan op de kinderafdeling met een aantal gerichte (onderzoeks-) vragen. We willen goed bekijken waar kinderen behoefte aan hebben, maar ook wat er in de gegeven omstandigheden mogelijk is. Met welke middelen en materialen kun je wel of juist niet werken? Met welke inhoud kun je kinderen inspireren en hun creativiteit prikkelen?

Kunstberg

Myrthe
Kunstberg

Peter

We verwachten dat we kunnen bijdragen aan een uniek project en een nieuwe benadering om kinderen te ondersteunen. Kunst doet een beroep op creativiteit, waarnemen en ervaren. Daarnaast kan het kinderen helpen om deel te blijven uitmaken van de maatschappij en bewust te zijn van hun eigen plek daarin, ook gedurende hun verblijf op de kinderafdeling."

Facebook

Ook op Facebook worden de ontwikkelingen rondom Kunstberg gevolgd. De projectleden vertellen over het inhoudelijke proces om de mobiele kunstpresentatie te ontwikkelen en vorm te geven.

ANBI status

Stichting BeeldBepalend is met ingang van 1-1-2014 door de belastingdienst aangemerkt als Culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

Ingrid de Vries, projectleider Kunstberg

Mijn idee voor een mobiele kunstpresentatie is tijdens Noorderzon ontstaan. Een deel van de activiteiten van de speelweide werd toen naar het UMCG gehaald zodat de kinderen in het ziekenhuis ook een stuk Noorderzon meekregen en actief konden meedoen. Ik werd geraakt door dit fantastische initiatief en ging hier verder over nadenken. Het plan ontstond om kunst naar kinderen in ziekenhuizen toe te brengen.
Zelf ben ik afgestudeerd als orthopedagoog; ik denk dat het voor ieder kind belangrijk is om betrokken te blijven en erbij te horen. Door het inzetten van een speciale kunstkar, kun je de kinderen bereiken die door ziekte niet in staat zijn om een museum of een cultureel evenement te bezoeken. Het lijkt mij een mooie uitdaging om een prachtige tentoonstelling te maken waar iedereen van kan genieten.

De Gijselaar-Hintzenfonds

Het De Gijselaar-Hintzenfonds heeft ten doel de kunstzin, het begrip voor en kennis over de beeldende kunst te bevorderen bij een breed publiek.

lees meer